【Members】


村上 朋寛 / tom         Tomohiro Murakami / Vocal&Guitar 

 

金本翔貴 / shoki                                      Shoki Kanemoto/ Guitar

                               

菅沼 志穂 / suga       Shiho Suganuma / Bass&Chorus 

 

小林 雅弥 / masa       Masaya Kobayashi / Drum